گنجینه زرین شهر

قیمت صدور
1,005,059

گنجینه زرین شهر

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,005,059
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 602/39 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/7%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +243/72%
  • +94/28%
  • +19/64%
  • +9/54%
  • +4/79%
  • +1/59%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
خالص ارزش دارایی (ریال)
602,388,725,099,903
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,005,059
 • قیمت ابطال
  ریال 1,004,047
 • قیمت آماری
  ریال 1,011,069
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/7%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 600,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99/99%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 19/14%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 16/26 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 39/77 B
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد شهسوارزاده,مصطفی نعمتی
 • متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
 • ضامن نقد شوندگیبانک شهر
 • آدرس سایتhttp://ganjinehzarinshahr.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/24%نقد و بانک22/48%اوراق مشارکت72/55%واحدهای صندوق0/39%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/34%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق