گسترش فردای ایرانیان
قیمت صدور
1,010,894
تصویر صندوق گسترش فردای ایرانیان

گسترش فردای ایرانیان

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • قیمت صدور
  1,010,894
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  34/24 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/88%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک آینده
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
34,243,211,409,776
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,010,894ریال
 • قیمت ابطال
  1,010,177ریال
 • قیمت آماری
  1,019,108ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/88
 • سقف واحد‌های صندوق
  80,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %42/37
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/55
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %27/51
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  20/18 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  46,604,037میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری عطیه ابراهیم خلیلی تبریزی,سعید باغستانی,شبنم قلی نژاد
 • متولی موسسه حسابرسی سامان پندار
 • حسابرس موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
 • ضامن نقد شوندگی بانک آینده
 • آدرس سایت http://www.gostareshfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/51%نقد و بانک35/97%اوراق مشارکت54/79%واحدهای صندوق2/34%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/38%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق