گسترش فردای ایرانیان

قیمت صدور
1,010,057

گسترش فردای ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۶/۲۹
 • قیمت صدور
  1,010,057
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 30/88 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/64%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +300/22%
  • +162/44%
  • +22/72%
  • +11/45%
  • +6/01%
  • +1/97%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک آینده
خالص ارزش دارایی (ریال)
30,880,286,823,862
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,010,057
 • قیمت ابطال
  ریال 1,009,361
 • قیمت آماری
  ریال 1,025,937
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/64%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 80,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  38/24%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۲۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/2%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 20/55 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 49/90 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعطیه ابراهیم خلیلی تبریزی,سعید باغستانی,شبنم قلی نژاد
 • متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
 • ضامن نقد شوندگیبانک آینده
 • آدرس سایتhttp://www.gostareshfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/78%نقد و بانک37/44%اوراق مشارکت53/42%واحدهای صندوق1/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/58%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق