گسترش فردای ایرانیان

قیمت صدور
1,016,761

گسترش فردای ایرانیان

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۸
 • قیمت صدور
  1,016,761
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 32/32 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/55%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +301/02%
  • +161/59%
  • +23/17%
  • +11/45%
  • +6/08%
  • +1/96%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک آینده
خالص ارزش دارایی (ریال)
32,316,668,674,558
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۱۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,016,761
 • قیمت ابطال
  ریال 1,016,100
 • قیمت آماری
  ریال 1,031,846
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  1/55%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 80,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  39/76%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/2%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 20/55 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 49/00 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعطیه ابراهیم خلیلی تبریزی,سعید باغستانی,شبنم قلی نژاد
 • متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
 • ضامن نقد شوندگیبانک آینده
 • آدرس سایتhttp://www.gostareshfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/48%نقد و بانک41/63%اوراق مشارکت49/89%واحدهای صندوق1/68%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/32%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق