ارزش آفرینان دی
قیمت صدور
1,017,916
تصویر صندوق ارزش آفرینان دی

ارزش آفرینان دی

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
 • قیمت صدور
  1,017,916
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  69/32 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/6%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
69,323,185,231,616
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,017,916ریال
 • قیمت ابطال
  1,017,383ریال
 • قیمت آماری
  1,043,801ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %2/6
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %68/14
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23/5
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %26/21
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/32 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  32,432,155میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری مهدی نورمحمدی بالاجاده
 • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگی بانک دی
 • آدرس سایت http://www.afdayfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/89%نقد و بانک50/69%اوراق مشارکت41/95%واحدهای صندوق2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/48%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق