ارزش آفرینان دی

قیمت صدور
1,015,770

ارزش آفرینان دی

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۷
 • قیمت صدور
  1,015,770
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 78/54 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/79%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +249/61%
  • +107/46%
  • +22/67%
  • +11/36%
  • +5/71%
  • +1/92%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری سهم اندیش
خالص ارزش دارایی (ریال)
78,542,523,642,975
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۷/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,015,770
 • قیمت ابطال
  ریال 1,014,808
 • قیمت آماری
  ریال 1,043,118
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/79%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  77/4%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/5%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 19/96 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 22/96 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی نورمحمدی بالاجاده
 • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • ضامن نقد شوندگیبانک دی
 • آدرس سایتhttp://www.afdayfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام10/36%نقد و بانک44/75%اوراق مشارکت42/72%واحدهای صندوق1/59%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق