بانک گردشگری
قیمت صدور
1,005,957
تصویر صندوق بانک گردشگری

بانک گردشگری

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • قیمت صدور
  1,005,957
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  64/11 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/31%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
سبد گردان سرآمد بازار
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
64,105,159,838,769
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,005,957ریال
 • قیمت ابطال
  1,004,930ریال
 • قیمت آماری
  1,028,181ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %2/31
 • سقف واحد‌های صندوق
  90,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %70/88
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۲/۷
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23/15
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/77
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/03 Kریال
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  26,365,508میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری محمدحسین وهاجی,احسان دارچین تبریزی,مریم حبیبی سیاهپوش
 • متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگی بانک گردشگری
 • آدرس سایت http://www.gbfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/55%نقد و بانک18/8%اوراق مشارکت69/02%واحدهای صندوق0/05%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/58%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق