بانک گردشگری

قیمت صدور
1,002,903

بانک گردشگری

با درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۷/۳
 • قیمت صدور
  1,002,903
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  ریال 87/69 T
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/62%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +296/38%
  • +96/59%
  • +19/79%
  • +10/55%
  • +5/67%
  • +1/77%
  • بازدهی صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان سرآمد بازار
خالص ارزش دارایی (ریال)
87,686,977,502,940
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۱/۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 1,002,903
 • قیمت ابطال
  ریال 1,002,221
 • قیمت آماری
  ریال 1,038,524
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/62%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 200,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  43/75%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 21/16%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 17/97 K
 • استمرار پرداخت سود دارد
 • ظرفیت باقی مانده
  ریال 112/83 T
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمدحسین وهاجی,زهره انصاری رودسری,احسان دارچین تبریزی
 • متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • ضامن نقد شوندگیبانک گردشگری
 • آدرس سایتhttp://www.gbfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/86%نقد و بانک41/2%اوراق مشارکت51/05%واحدهای صندوق0/06%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق