آرمان کارآفرین
قیمت صدور
1,004,224
تصویر صندوق آرمان کارآفرین

آرمان کارآفرین

درآمد ثابت|تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۳/۳/۶
 • قیمت صدور
  1,004,224
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • خالص ارزش دارایی
  12/67 Tریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -5/1%
 • بیشتر
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق
مدیر صندوق
کارگزاری بانک کار آفرین
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۱/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
12,665,974,118,952
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  1,004,224ریال
 • قیمت ابطال
  1,003,402ریال
 • قیمت آماری
  952,245ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-5/1
 • سقف واحد‌های صندوق
  40,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %31/56
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %23
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %25/59
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  19/53 Kریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
 • ظرفیت باقی مانده
  27,492,619میلیون ریال
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسیده عصمت صفوی میر محله,مهدی خاکسار کهنه شهری,محمد علی آقاباقری
 • متولیایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • آدرس سایتhttp://www.akfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/68%نقد و بانک13/5%اوراق مشارکت78/63%واحدهای صندوق0/72%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/47%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق