توسعه افق رابین (رابین)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
11,880
حباب لحظه‌ای
0/17%

توسعه افق رابین (رابین)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:59 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
11,880
حباب لحظه‌ای
0/17%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +14/79%
  • -
  • -
  • +13/1%
  • +6/15%
  • +1/91%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

رابین
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  1
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  8
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  1
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/93%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 11,880
13080بازه قیمت روز10702
34/93 B
حقیقی
12/22 B
24/55 B
حقوقی
47/25 B
مدیر صندوق
سبدگردان هوشمند رابین
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,225,294,759,454
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 11,894
 • قیمت ابطال
  ریال 11,878
 • قیمت آماری
  ریال 11,881
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/03%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  71/14%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم
 • آدرس سایتhttps://rabinetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام15%نقد و بانک40/11%اوراق مشارکت38/37%واحدهای صندوق6/26%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/25%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق