توسعه افق رابین (رابین)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,775
حباب لحظه‌ای
2/08%
تصویر صندوق رابین

توسعه افق رابین (رابین)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۶ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
13,775
حباب لحظه‌ای
2/08%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

رابین
15,438بازه قیمت روز12,632
71/34 B
حقیقی
53/91 B
70/14 B
حقوقی
87/57 B
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  1
  0
  ,
  7
  0
  4
  0
  3
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
 • تعداد معاملات
  305
 • حباب لحظه‌ای
  %2/08
 • حجم عرضه7/72 M
 • حجم تقاضا59/27 M
تعدادحجم خریدقیمت
5452,666,13114,061
21,748,00014,060
21,631,00014,059
41,815,89014,058
21,466,00014,057
قیمتحجم فروشتعداد
14,0627,930,90013
14,063193,0001
14,064178,0001
14,065161,0001
14,066149,0001
مدیر صندوق
سبدگردان هوشمند رابین
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۲/۲۲-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,037,075,755,379
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,903ریال
 • قیمت ابطال
  13,894ریال
 • قیمت آماری
  13,894ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %43/45
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیر محبی نسب
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رابین سهم
 • آدرس سایتhttps://rabinetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام5/72%نقد و بانک45/7%اوراق مشارکت36/98%واحدهای صندوق10/59%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/01%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق