نوع دوم اعتبار (اعتبار)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:58
12,154
حباب لحظه‌ای
1/21%

نوع دوم اعتبار (اعتبار)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:14 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:58
12,154
حباب لحظه‌ای
1/21%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +17/33%
  • -
  • -
  • +12/32%
  • +4/71%
  • +1/83%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

اعتبار
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  2
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  1
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  1
  0
  2
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/01%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 12,154
13513بازه قیمت روز11057
2/89 B
حقیقی
17/05 B
14/17 B
حقوقی
0/00
مدیر صندوق
سبدگردان اعتبار
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,213,425,865,707
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۱/۱۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 12,156
 • قیمت ابطال
  ریال 12,151
 • قیمت آماری
  ریال 12,118
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/27%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 100,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  99/86%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریفرهاد سلطانی,محمد جمالی حسن جانی,بهاره تابنده
 • متولیمؤسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه کاردان
 • آدرس سایتhttp://etebaretf2.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/03%نقد و بانک26/59%اوراق مشارکت70/99%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/39%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق