لبخند فارابی (لبخند)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
12,856
حباب لحظه‌ای
0/06%

لبخند فارابی (لبخند)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:17 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
12,856
حباب لحظه‌ای
0/06%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +27/73%
  • -
  • +26/22%
  • +12/79%
  • +6/18%
  • +2/03%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

لبخند
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  2
  0
  ,
  8
  0
  6
  0
  4
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-1/24%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 12,856
14130بازه قیمت روز11562
284/39 B
حقیقی
355/87 B
300/78 B
حقوقی
229/29 B
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
خالص ارزش دارایی (ریال)
29,609,948,066,257
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۲۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 12,876
 • قیمت ابطال
  ریال 12,869
 • قیمت آماری
  ریال 12,927
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/45%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 8,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  28/76%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
 • آدرس سایتhttps://labkhand.irfarabi.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/73%نقد و بانک49/62%اوراق مشارکت40/22%واحدهای صندوق6/59%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/84%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق