لبخند فارابی (لبخند)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
14,971
حباب لحظه‌ای
1/18%
تصویر صندوق لبخند

لبخند فارابی (لبخند)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۵:۰۰ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
14,971
حباب لحظه‌ای
1/18%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  T
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

لبخند
16,640بازه قیمت روز13,616
991/08 B
حقیقی
1/08 T
1/90 T
حقوقی
1/81 T
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  9
  0
  0
  0
  ,
  6
  0
  8
  0
  2
  0
  ,
  4
  0
  0
  0
  8
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  T
 • تعداد معاملات
  3,061
 • حباب لحظه‌ای
  %1/18
 • حجم عرضه35/71 M
 • حجم تقاضا257/43 M
تعدادحجم خریدقیمت
263247,472,26615,147
92,114,64815,146
22,003,30015,145
32,001,11215,144
32,000,55215,143
قیمتحجم فروشتعداد
15,14831,261,91044
15,1491,000,0001
15,1501,000,0001
15,1511,000,0001
15,4402002
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۶/۲۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
44,647,980,294,350
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  15,174ریال
 • قیمت ابطال
  15,169ریال
 • قیمت آماری
  15,098ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/47
 • سقف واحد‌های صندوق
  8,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %36/79
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
 • آدرس سایتhttps://labkhand.irfarabi.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/55%نقد و بانک52/17%اوراق مشارکت39/6%واحدهای صندوق5/95%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/74%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق