ثابت آوند مفید (آوند)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
14,987
حباب لحظه‌ای
0/59%
تصویر صندوق آوند

ثابت آوند مفید (آوند)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۹ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
14,987
حباب لحظه‌ای
0/59%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  T
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آوند
16,561بازه قیمت روز13,551
907/56 B
حقیقی
939/25 B
1/04 T
حقوقی
1/01 T
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  2
  0
  9
  0
  ,
  1
  0
  1
  0
  3
  0
  ,
  8
  0
  2
  0
  3
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  T
 • تعداد معاملات
  3,408
 • حباب لحظه‌ای
  %0/59
 • حجم عرضه47/92 M
 • حجم تقاضا223/25 M
تعدادحجم خریدقیمت
4199,803,37415,075
810,032,18015,074
410,091,00015,073
210,000,33115,072
410,052,38915,071
قیمتحجم فروشتعداد
15,07647,565,9871
15,0772,2002
15,0785,000,1702
15,0795,000,0001
15,0805,003,8166
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
52,974,533,658,743
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  15,071ریال
 • قیمت ابطال
  15,075ریال
 • قیمت آماری
  15,110ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/23
 • سقف واحد‌های صندوق
  5,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %70/28
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسعید صباغی
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 • آدرس سایتhttps://avandetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1%نقد و بانک49/01%اوراق مشارکت49/98%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/01%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق