نوع دوم افق آتی (آفاق)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:35
10,060
حباب لحظه‌ای
0/07%

نوع دوم افق آتی (آفاق)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”11:35
10,060
حباب لحظه‌ای
0/07%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +29/88%
  • -
  • +23/33%
  • +11/83%
  • +6/01%
  • +1/98%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

آفاق
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  6
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  B
  0
 • حباب پایانی0/06%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 10,060
11052بازه قیمت روز9044
6/39 B
حقیقی
4/37 B
8/83 B
حقوقی
10/84 B
مدیر صندوق
سبدگردان آرمان آتی
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,580,714,090,086
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۴/۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,056
 • قیمت ابطال
  ریال 10,053
 • قیمت آماری
  ریال 10,088
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/35%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 2,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  37/7%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/37%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 207/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذارینازنین زینب فروغی,هادی عباسی اصل
 • متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 • آدرس سایتhttps://ofoghati.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/52%نقد و بانک61/2%اوراق مشارکت33/89%واحدهای صندوق1/69%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/7%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق