سلام فارابی (سلام)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/39%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”10:17
15,565
حباب لحظه‌ای
-0/16%

سلام فارابی (سلام)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:15 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/71%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/39%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”10:17
15,565
حباب لحظه‌ای
-0/16%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +53/77%
  • -
  • +79/36%
  • +8/69%
  • -4/74%
  • -0/92%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

سلام
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  5
  0
  ,
  4
  0
  9
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  1
  0
  3
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/78%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 15,565
17160بازه قیمت روز14040
7/78 B
حقیقی
24/39 B
34/36 B
حقوقی
17/76 B
مدیر صندوق
سبدگردان فارابی
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,621,099,538,466
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۲/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 15,661
 • قیمت ابطال
  ریال 15,552
 • قیمت آماری
  ریال 15,552
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  46/57%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگرآریا
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
 • آدرس سایتhttps://salam.irfarabi.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام97/83%نقد و بانکندارداوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/17%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق