شاخصی آرام مفید (آرام)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,843
حباب لحظه‌ای
-4/5%
تصویر صندوق آرام

شاخصی آرام مفید (آرام)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۵:۰۰ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
15,843
حباب لحظه‌ای
-4/5%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۱
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آرام
16,830بازه قیمت روز13,770
3/35 B
حقیقی
13/96 B
10/67 B
حقوقی
70/69 M
 • حجم معاملات
  سهم
  9
  0
  1
  0
  9
  0
  ,
  2
  0
  4
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  0
  0
  2
  0
  B
 • تعداد معاملات
  163
 • حباب لحظه‌ای
  %-4/5
 • حجم عرضه1/63 M
 • حجم تقاضا1/48 M
تعدادحجم خریدقیمت
1303,75815,130
2127,44515,120
1362,51415,110
3140,89715,100
151,05815,090
قیمتحجم فروشتعداد
15,14010,2112
15,1508,2561
15,20025,3705
15,210105,8439
15,28015,9314
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
7,393,194,853,388
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  15,625ریال
 • قیمت ابطال
  15,516ریال
 • قیمت آماری
  15,516ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  2,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %23/82
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • شاخص مبناشاخص کل
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسعید صباغی
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
 • آدرس سایتhttps://arametf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام99/03%نقد و بانک0/28%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/69%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق