اعتماد هامرز (هامرز)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,052
حباب لحظه‌ای
0/27%
تصویر صندوق هامرز

اعتماد هامرز (هامرز)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,052
حباب لحظه‌ای
0/27%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

هامرز
11,078بازه قیمت روز9,064
75/87 B
حقیقی
78/36 B
183/68 B
حقوقی
181/19 B
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  5
  0
  ,
  7
  0
  5
  0
  3
  0
  ,
  5
  0
  5
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تعداد معاملات
  161
 • حباب لحظه‌ای
  %0/27
 • حجم عرضه16/73 M
 • حجم تقاضا28/46 M
تعدادحجم خریدقیمت
724,460,08110,078
11,000,00010,077
11,000,00010,076
11,000,00010,075
11,000,00010,074
قیمتحجم فروشتعداد
10,07913,751,48612
10,080500,0001
10,081500,0001
10,082500,0001
10,083500,0001
مدیر صندوق
سبدگردان هامرز
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۸-
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,431,319,979,828
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,065ریال
 • قیمت ابطال
  10,053ریال
 • قیمت آماری
  10,014ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/39
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %63/24
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۱/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %26/31
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %29/72
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  209/00 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحسن شهیدی,اعظم ولی زاده لاریجانی,علیرضا عزآبادی
 • متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 • آدرس سایتhttps://hummersfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام12/78%نقد و بانک40/01%اوراق مشارکت44/98%واحدهای صندوق1/47%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/76%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق