نوع دوم کارا (کارا)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,540
حباب لحظه‌ای
-0/01%

نوع دوم کارا (کارا)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:42 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,540
حباب لحظه‌ای
-0/01%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +53/14%
  • -
  • +26/43%
  • +12/64%
  • +6/17%
  • +2/02%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

کارا
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  5
  0
  ,
  5
  0
  3
  0
  9
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  5
  0
  9
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  T
  0
 • حباب پایانی-1/02%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 15,540
17080بازه قیمت روز13976
427/68 B
حقیقی
788/88 B
3/79 T
حقوقی
3/43 T
مدیر صندوق
سبد گردان کاریزما
خالص ارزش دارایی (ریال)
141,543,343,969,549
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۸/۱۶(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 15,534
 • قیمت ابطال
  ریال 15,528
 • قیمت آماری
  ریال 15,632
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/67%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  91/15%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریامیر سعیدی,محسن بهشتی نامدار,حسین ناوشکی
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
 • آدرس سایتhttp://kara.charisma.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/93%نقد و بانک51/67%اوراق مشارکت38/51%واحدهای صندوق8/53%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/35%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق