ثبات ویستا (ثبات)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/09%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,738
حباب لحظه‌ای
0/04%

ثبات ویستا (ثبات)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:59 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/09%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
15,738
حباب لحظه‌ای
0/04%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +57/35%
  • -
  • +26/5%
  • +13/18%
  • +6/68%
  • +2/53%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

ثبات
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  5
  0
  ,
  7
  0
  4
  0
  4
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  7
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  T
  0
 • حباب پایانی-1%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 15,738
17307بازه قیمت روز14161
203/12 B
حقیقی
228/91 B
880/73 B
حقوقی
854/94 B
مدیر صندوق
سبد گردان ویستا
خالص ارزش دارایی (ریال)
43,719,614,182,114
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۶/۲۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 15,744
 • قیمت ابطال
  ریال 15,732
 • قیمت آماری
  ریال 15,699
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/21%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 8,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  34/74%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریحمید فاروقی,محمد فائزی,مژگان ارجمند
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
 • آدرس سایتhttp://www.sobatvista.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام8/03%نقد و بانک51/72%اوراق مشارکت37/33%واحدهای صندوق1/69%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/23%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق