کامیاب آشنا (کامیاب)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/22%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
16,372
حباب لحظه‌ای
0/19%

کامیاب آشنا (کامیاب)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:17 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/22%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/22%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
16,372
حباب لحظه‌ای
0/19%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +62/38%
  • -
  • +25/71%
  • +11/91%
  • +5/81%
  • +1/94%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

کامیاب
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  6
  0
  ,
  4
  0
  0
  0
  2
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  9
  0
  9
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-1/3%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 16,372
18005بازه قیمت روز14733
68/63 B
حقیقی
45/41 B
52/27 B
حقوقی
75/49 B
مدیر صندوق
سبدگردان سهم آشنا
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,464,769,735,336
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۴/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 16,427
 • قیمت ابطال
  ریال 16,418
 • قیمت آماری
  ریال 16,837
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/55%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,500,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  18/13%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریعرفان کریمی,هما کشاورزان,مصطفی خانزادی
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق بازارگردانی سهم آشنایکم
 • آدرس سایتhttps://www.kamyabfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/89%نقد و بانک53/07%اوراق مشارکت36/47%واحدهای صندوق0/26%گواهی سپرده کالایی5/8%سایر دارایی ها3/5%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق