سپید دماوند (سپیدما)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”10:17
16,639
حباب لحظه‌ای
0/54%

سپید دماوند (سپیدما)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:18 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”10:17
16,639
حباب لحظه‌ای
0/54%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +63/93%
  • -
  • +24/17%
  • +11/11%
  • +5/25%
  • +1/65%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

سپیدما
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  6
  0
  ,
  7
  0
  2
  0
  9
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/51%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 16,639
18372بازه قیمت روز15032
7/89 B
حقیقی
22/15 B
1/06 T
حقوقی
1/04 T
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
خالص ارزش دارایی (ریال)
149,338,093,021,305
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱/۲۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 16,658
 • قیمت ابطال
  ریال 16,636
 • قیمت آماری
  ریال 16,619
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/1%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 15,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  59/84%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرویا میرزایی,مهدی منوچهری فیروزآبادی,رویا عبادی نقرلو
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه دماوند
 • آدرس سایتhttp://www.sepiddamavandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام15/8%نقد و بانک44/41%اوراق مشارکت35/02%واحدهای صندوق3/46%گواهی سپرده کالایی0/02%سایر دارایی ها1/29%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق