راهبرد ممتاز ابن سینا (رماس)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
0
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
14,921
حباب لحظه‌ای
-10/19%
تصویر صندوق رماس

راهبرد ممتاز ابن سینا (رماس)

|مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۰ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
3
0
/
0
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
3
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
14,921
حباب لحظه‌ای
-10/19%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

رماس
14,375بازه قیمت روز13,271
286/96 M
حقیقی
1/38 B
1/15 B
حقوقی
62/74 M
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  6
  0
  ,
  8
  0
  4
  0
  8
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  B
 • تعداد معاملات
  25
 • حباب لحظه‌ای
  %-10/19
 • حجم عرضه177/83 K
 • حجم تقاضا72/85 K
تعدادحجم خریدقیمت
125,00013,500
22,54913,335
15,00013,300
12,00013,272
12,58713,271
قیمتحجم فروشتعداد
13,69025,0001
13,8304,2882
13,8402,0001
13,8431,7501
13,8441,1221
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۱۵-
خالص ارزش دارایی (ریال)
508,597,758,502
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,841ریال
 • قیمت ابطال
  13,750ریال
 • قیمت آماری
  13,750ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  100,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %36/99
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمحمد جواهری,فرهاد عرب احمدی,سحر شکری
 • متولیموسسه بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
 • آدرس سایتhttp://emacofund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام93/79%نقد و بانک4/26%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/95%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق