آوای فردای زاگرس (فردا)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
17,741
حباب لحظه‌ای
0/14%

آوای فردای زاگرس (فردا)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:58 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
17,741
حباب لحظه‌ای
0/14%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +76/38%
  • -
  • +25/77%
  • +12/63%
  • +6/13%
  • +2%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

فردا
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  7
  0
  ,
  7
  0
  6
  0
  5
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
  0
 • حباب پایانی0%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 17,741
19528بازه قیمت روز15978
108/68 B
حقیقی
15/01 B
9/65 B
حقوقی
103/32 B
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
خالص ارزش دارایی (ریال)
15,584,965,626,393
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 17,781
 • قیمت ابطال
  ریال 17,753
 • قیمت آماری
  ریال 18,341
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/31%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 4,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  21/95%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا حشمتی شربیانی,مصطفی احمدی,روح اله بیگدلی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابداری رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
 • آدرس سایتhttp://www.afzfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام12/82%نقد و بانک34/5%اوراق مشارکت45/33%واحدهای صندوق5/05%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/31%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق