آوای فردای زاگرس (فردا)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
20,273
حباب لحظه‌ای
0/14%
تصویر صندوق فردا

آوای فردای زاگرس (فردا)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
20,273
حباب لحظه‌ای
0/14%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

فردا
22,312بازه قیمت روز18,256
18/00 B
حقیقی
45/67 B
155/27 B
حقوقی
127/60 B
 • حجم معاملات
  سهم
  8
  0
  ,
  5
  0
  3
  0
  5
  0
  ,
  4
  0
  2
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تعداد معاملات
  112
 • حباب لحظه‌ای
  %0/14
 • حجم عرضه15/41 M
 • حجم تقاضا154/00 M
تعدادحجم خریدقیمت
1149,995,00020,300
11,000,00020,299
11,000,00020,298
11,000,00020,297
11,000,00020,296
قیمتحجم فروشتعداد
20,30114,999,7301
20,302100,0001
20,303100,0001
20,304100,0001
20,305100,5002
مدیر صندوق
سبد گردان زاگرس
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۱/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
33,928,390,811,127
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  20,305ریال
 • قیمت ابطال
  20,289ریال
 • قیمت آماری
  20,599ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/53
 • سقف واحد‌های صندوق
  4,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %41/81
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا حشمتی شربیانی,مصطفی احمدی,روح اله بیگدلی
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
 • حسابرسموسسه حسابداری رازدار
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس
 • آدرس سایتhttps://afzfund.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام2/69%نقد و بانک59/27%اوراق مشارکت31/54%واحدهای صندوق5/34%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/15%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق