مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیر)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/23%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
16,924
حباب لحظه‌ای
0/87%

مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیر)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 13:35 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/23%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
16,924
حباب لحظه‌ای
0/87%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +69/24%
  • -
  • +66/75%
  • +1/95%
  • -5/25%
  • +3%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

مدیر
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  7
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  6
  0
  0
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • حباب پایانی2/4%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۴)
  ریال 16,924
18861بازه قیمت روز15433
618/62 M
حقیقی
11/44 B
11/02 B
حقوقی
195/47 M
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک
خالص ارزش دارایی (ریال)
5,629,338,666,031
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۶/۲(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 17,039
 • قیمت ابطال
  ریال 16,927
 • قیمت آماری
  ریال 16,927
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  33/26%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمعصومه میرمحمدی,شهاب خدابخشیان خوانساری,مهدی رسولی
 • متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
 • حسابرسموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 • آدرس سایتhttps://modirfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام93/86%نقد و بانک3/91%اوراق مشارکت0/09%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها2/15%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق