سپر سرمایه بیدار (سپر)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
19,350
حباب لحظه‌ای
0/74%

سپر سرمایه بیدار (سپر)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 18:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
19,350
حباب لحظه‌ای
0/74%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +93/19%
  • -
  • +28/37%
  • +11/57%
  • +5/2%
  • +1/8%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

سپر
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  9
  0
  ,
  4
  0
  9
  0
  3
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  5
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  T
  0
 • حباب پایانی0/41%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۴)
  ریال 19,350
21428بازه قیمت روز17532
181/92 B
حقیقی
136/96 B
254/25 B
حقوقی
299/22 B
مدیر صندوق
سبدگردان اقتصاد بیدار
خالص ارزش دارایی (ریال)
45,962,143,709,001
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۶/۲۷(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 19,398
 • قیمت ابطال
  ریال 19,350
 • قیمت آماری
  ریال 19,537
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/97%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 3,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  79/17%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۴
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمژگان رشیدی,امیر ندیری,مهناز احمدی نیا
 • متولیهدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • بازارگرداننهایت اندیش اقتصادبیدار
 • آدرس سایتhttp://separ.ebb.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام32/68%نقد و بانک36/61%اوراق مشارکت23/42%واحدهای صندوق3/99%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/3%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق