ارزش آفرین بیدار (ارزش)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
18,235
حباب لحظه‌ای
-1/78%
تصویر صندوق ارزش

ارزش آفرین بیدار (ارزش)

|
مجاز
سهامی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۶ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
1
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
18,235
حباب لحظه‌ای
-1/78%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۱
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

ارزش
19,930بازه قیمت روز16,310
2/26 B
حقیقی
33/97 B
35/09 B
حقوقی
3/38 B
 • حجم معاملات
  سهم
  6
  0
  ,
  1
  0
  6
  0
  8
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  B
 • تعداد معاملات
  81
 • حباب لحظه‌ای
  %-1/78
 • حجم عرضه61/15 K
 • حجم تقاضا8/02 K
تعدادحجم خریدقیمت
148417,820
16117,810
31,13017,790
41,31017,760
14,23217,700
قیمتحجم فروشتعداد
17,9102,3831
17,9401,0001
17,95012,1701
17,9903,0002
18,1201,0001
مدیر صندوق
سبد گردان اقتصاد بیدار
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۴/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
6,905,693,271,898
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  18,362ریال
 • قیمت ابطال
  18,235ریال
 • قیمت آماری
  18,235ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  600,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %63/12
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۶
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمژگان رشیدی,امیر ندیری,محدثه علی بابائی
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
 • بازارگردانصندوق بازارگردانی نهایت اندیش
 • آدرس سایتhttp://www.arzesh.ebb.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام93/8%نقد و بانک5/29%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/91%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق