مشترک آسمان امید (آسامید)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
20,002
حباب لحظه‌ای
-0/07%

مشترک آسمان امید (آسامید)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:59 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۸
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/11%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
20,002
حباب لحظه‌ای
-0/07%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +132/43%
  • -
  • +25/09%
  • +12/25%
  • +6/2%
  • +2/07%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

آسامید
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  9
  0
  ,
  9
  0
  8
  0
  8
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  3
  0
  /
  1
  0
  5
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-1/15%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۸)
  ریال 20,002
21962بازه قیمت روز17970
17/23 B
حقیقی
30/65 B
49/69 B
حقوقی
36/27 B
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
خالص ارزش دارایی (ریال)
11,659,551,841,664
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 20,027
 • قیمت ابطال
  ریال 19,997
 • قیمت آماری
  ریال 20,712
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  3/58%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 3,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  19/43%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۷
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهدی فریور,محمد اقبال نیا,سمانه حق شناس
 • متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • بازارگردانشرکت تأمین سرمایه امید
 • آدرس سایتhttps://asamidfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام7/04%نقد و بانک31/66%اوراق مشارکت54/3%واحدهای صندوق5/29%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/71%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق