مشترک آسمان امید (آسامید)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
21,988
حباب لحظه‌ای
-0/1%
تصویر صندوق آسامید

مشترک آسمان امید (آسامید)

|
مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۹:۲۱ | ETF: ۱۴۰۲/۱۲/۱
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
21,988
حباب لحظه‌ای
-0/1%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

آسامید
 • قیمت پایانی
  ریال
  2
  0
  1
  0
  ,
  9
  0
  6
  0
  3
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  6
  0
  1
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • حباب لحظه‌ای-0/1%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱)
  21,988ریال
24,145بازه قیمت روز19,755
1/07 B
حقیقی
3/36 B
2/49 B
حقوقی
198/12 M
مدیر صندوق
سبد گردان آسمان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
4,751,685,240,683
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  22,050ریال
 • قیمت ابطال
  21,984ریال
 • قیمت آماری
  22,353ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %1/68
 • سقف واحد‌های صندوق
  3,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %7/21
 • تاریخ به روز رسانی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری محمد اقبال نیا,سپیده رحمانی,الناز ابراهیمی
 • متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 • حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • بازارگردان شرکت تأمین سرمایه امید
 • آدرس سایت https://asamidfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام5/86%نقد و بانک37/99%اوراق مشارکت55/22%واحدهای صندوق0/25%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/68%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق