اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
30,668
حباب لحظه‌ای
-0/02%

اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:55 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۲
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/59%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”9:0
30,668
حباب لحظه‌ای
-0/02%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +197%
  • -
  • +25/92%
  • +12/49%
  • +5/98%
  • +1/91%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

اوصتا
 • قیمت پایانی
  ریال
  3
  0
  0
  0
  ,
  6
  0
  6
  0
  1
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  3
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  T
  0
 • حباب پایانی-
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۰۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۷/۲)
  ریال 30,668
33672بازه قیمت روز27550
7/93 B
حقیقی
9/68 B
1/19 T
حقوقی
1/19 T
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
خالص ارزش دارایی (ریال)
65,465,783,237,462
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۷/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 30,696
 • قیمت ابطال
  ریال 30,665
 • قیمت آماری
  ریال 30,801
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/44%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 3,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  71/16%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۶/۳۱
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا برنج چی,ریحانه خیاطی دارایان,سینا نجفی
 • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی بیات رایان
 • بازارگردانصبا گستر
 • آدرس سایتhttps://sast.sabaamc.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/57%نقد و بانک37/94%اوراق مشارکت47/66%واحدهای صندوق4/11%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/72%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق