اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
35,791
حباب لحظه‌ای
0/58%
تصویر صندوق اوصتا

اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۶ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
35,791
حباب لحظه‌ای
0/58%
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  T
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

اوصتا
39,560بازه قیمت روز32,368
10/14 B
حقیقی
23/86 B
1/82 T
حقوقی
1/80 T
 • حجم معاملات
  سهم
  5
  0
  0
  0
  ,
  7
  0
  8
  0
  5
  0
  ,
  6
  0
  7
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  T
 • تعداد معاملات
  108
 • حباب لحظه‌ای
  %0/58
 • حجم عرضه30/60 M
 • حجم تقاضا46/76 M
تعدادحجم خریدقیمت
149,069,02535,999
11,000,00035,998
11,000,00035,997
11,000,00035,996
11,000,00035,995
قیمتحجم فروشتعداد
36,00017,324,9621
36,0011,000,0001
36,0021,000,0001
36,0031,000,0001
36,0041,000,0001
مدیر صندوق
سبدگردان اندیشه صبا
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۷/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
45,520,992,880,469
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  36,033ریال
 • قیمت ابطال
  35,998ریال
 • قیمت آماری
  35,772ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %-0/63
 • سقف واحد‌های صندوق
  3,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %42/15
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریزهرا برنج چی,سینا نجفی,علیرضا باقری
 • متولیحسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 • حسابرسمؤسسه حسابرسی بیات رایان
 • بازارگرداناختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین
 • آدرس سایتhttps://sast.sabaamc.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام6/73%نقد و بانک32/34%اوراق مشارکت51/11%واحدهای صندوق9/2%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/62%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق