طلای عیار مفید (عیار)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
108,137
حباب لحظه‌ای
3/8%
تصویر صندوق عیار

طلای عیار مفید (عیار)

|
ممنوع-متوقف
کالایی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۵ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
108,137
حباب لحظه‌ای
3/8%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  T
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۱۱:۳۰پیش گشایش
۱۲:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

عیار
125,987بازه قیمت روز103,081
2/38 T
حقیقی
2/72 T
504/60 B
حقوقی
168/48 B
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  5
  0
  ,
  4
  0
  4
  0
  1
  0
  ,
  6
  0
  5
  0
  1
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  T
 • تعداد معاملات
  12,967
 • حباب لحظه‌ای
  %3/8
 • حجم عرضه7/55 M
 • حجم تقاضا591/95 K
تعدادحجم خریدقیمت
189112,110
2310112,000
110111,375
150111,111
1417111,001
قیمتحجم فروشتعداد
112,2444,100,532983
112,2457,9518
112,2462,3696
112,2473,7343
112,2486,0915
مدیر صندوق
سبدگردان مفید
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۳/۳۰-
خالص ارزش دارایی (ریال)
97,402,466,546,207
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  109,954ریال
 • قیمت ابطال
  109,551ریال
 • قیمت آماری
  109,551ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %88/91
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • دارایی پایهطلا
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریسروش حاجی ابولی,شهاب زنجانی ها,مصطفی طاهری مه
 • متولیموسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
 • حسابرسموسسه حسابرسی داریا روش
 • بازارگرداناختصاصی بازار گردانی مفید
 • آدرس سایتhttp://www.ayaretf.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک0/01%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/01%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد