ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
38,101
حباب لحظه‌ای
0/01%

ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
38,101
حباب لحظه‌ای
0/01%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +264/56%
  • +229/19%
  • +24/7%
  • +12/1%
  • +4/45%
  • +2/05%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

فیروزا
 • قیمت پایانی
  ریال
  3
  0
  8
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  4
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  5
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  0
  0
  1
  0
  T
  0
 • حباب پایانی-0/11%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 38,101
41867بازه قیمت روز34255
93/24 B
حقیقی
44/04 B
93/50 B
حقوقی
142/70 B
مدیر صندوق
سبدگردان توسعه فیروزه
خالص ارزش دارایی (ریال)
39,414,129,723,040
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۱۰/۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 38,143
 • قیمت ابطال
  ریال 38,103
 • قیمت آماری
  ریال 39,172
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  2/81%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,200,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  86/2%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریرضا یارمحمدی,لادن بخشنده,مریم سادات حسینی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا
 • آدرس سایتhttps://firouzehfixetf.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/25%نقد و بانک37/36%اوراق مشارکت49/62%واحدهای صندوق3/36%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/41%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق