در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان (کارین)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,064
حباب لحظه‌ای
-0/3%
تصویر صندوق کارین

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان (کارین)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۷ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۵
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
2
0
2
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,064
حباب لحظه‌ای
-0/3%
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

کارین
11,013بازه قیمت روز9,011
18/25 B
حقیقی
44/80 B
32/56 B
حقوقی
6/01 B
 • حجم معاملات
  سهم
  5
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  3
  0
  ,
  7
  0
  1
  0
  0
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تعداد معاملات
  131
 • حباب لحظه‌ای
  %-0/3
 • حجم عرضه139/93 M
 • حجم تقاضا138/02 M
تعدادحجم خریدقیمت
1096,754,61310,034
110,000,00010,033
110,000,00010,032
110,000,00010,031
110,000,00010,030
قیمتحجم فروشتعداد
10,035100,028,95314
10,03610,000,0001
10,03710,000,0001
10,03810,000,0001
10,03910,000,0001
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۳-
خالص ارزش دارایی (ریال)
27,761,012,425,996
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,025ریال
 • قیمت ابطال
  10,022ریال
 • قیمت آماری
  10,022ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %27/70
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۴
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %24/96
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %28/02
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  212 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپیمان همت پور,مهسا بهنیا,احسان آقامحمدی
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه کاردان
 • آدرس سایتhttp://iran-kfunds4.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک25/23%اوراق مشارکت73/17%واحدهای صندوق1/09%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/51%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق