در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان (کارین)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/62%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,022
حباب لحظه‌ای
0/02%

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان (کارین)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 18:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/62%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,022
حباب لحظه‌ای
0/02%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +106/11%
  • +108/14%
  • +22/65%
  • +11/49%
  • +5/59%
  • +2/1%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

کارین
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  0
  0
  ,
  0
  0
  2
  0
  5
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
  0
 • حباب پایانی1/69%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۴)
  ریال 10,022
11020بازه قیمت روز9018
27/99 B
حقیقی
14/94 B
1/02 T
حقوقی
1/03 T
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
خالص ارزش دارایی (ریال)
59,054,087,659,121
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۳(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,028
 • قیمت ابطال
  ریال 10,021
 • قیمت آماری
  ریال 10,004
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -0/17%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  58/93%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۳۱
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 23/08%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 196/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریپیمان همت پور,مهسا بهنیا
 • متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • بازارگردانتامین سرمایه کاردان
 • آدرس سایتhttp://iran-kfunds4.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام0/19%نقد و بانک18/36%اوراق مشارکت81/2%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/24%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق