گنجینه یکم آوید (گنجین)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”12:30
22,504
حباب لحظه‌ای
0%
تصویر صندوق گنجین

گنجینه یکم آوید (گنجین)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۲:۱۳ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۷
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
8
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۲:۳۰
22,504
حباب لحظه‌ای
0%
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۲۵پیش گشایش
۰۸:۳۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

گنجین
24,750بازه قیمت روز20,250
121/74 M
حقیقی
2/19 B
2/16 B
حقوقی
95/40 M
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  ,
  4
  0
  3
  0
  7
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  2
  0
  8
  0
  B
 • تعداد معاملات
  7
 • حباب لحظه‌ای
  %0
 • حجم عرضه503/10 K
 • حجم تقاضا501/83 K
تعدادحجم خریدقیمت
122322,506
1403,97122,505
قیمتحجم فروشتعداد
22,511495,7621
23,8373,1001
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,111,828,114,223
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  22,526ریال
 • قیمت ابطال
  22,508ریال
 • قیمت آماری
  22,640ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0/59
 • سقف واحد‌های صندوق
  1,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %9/38
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریفرشته قاسمی,عاطفه خدادادی شیرکوهی,اعظم بیک بشرویه
 • متولیمشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه امین
 • آدرس سایتhttps://ganjinehavid.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام3/26%نقد و بانک12/36%اوراق مشارکت79/49%واحدهای صندوق3/52%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها1/37%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق