گنجینه یکم آوید (گنجین)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
19,684
حباب لحظه‌ای
0/03%

گنجینه یکم آوید (گنجین)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:4 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۴
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
19,684
حباب لحظه‌ای
0/03%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +164/52%
  • +136/77%
  • +18/44%
  • +9/24%
  • +5/08%
  • +1/65%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

گنجین
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  9
  0
  ,
  6
  0
  9
  0
  2
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  8
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  6
  0
  7
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/69%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۴)
  ریال 19,684
21645بازه قیمت روز17711
556/75 M
حقیقی
275/17 M
275/17 M
حقوقی
556/75 M
مدیر صندوق
تامین سرمایه امین
خالص ارزش دارایی (ریال)
2,039,315,901,055
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۲/۴(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 19,711
 • قیمت ابطال
  ریال 19,693
 • قیمت آماری
  ریال 19,230
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -2/35%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  10/36%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۳
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریفرشته قاسمی,عاطفه خدادادی شیرکوهی,اعظم بیک بشرویه
 • متولیمشاور سرمایه گذاری پیشرو پاداش سرمایه
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانشرکت تامین سرمایه امین
 • آدرس سایتhttps://ganjinehavid.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/26%نقد و بانک4/35%اوراق مشارکت87/35%واحدهای صندوق3/77%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/27%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق