در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان (کیان)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
45,742
حباب لحظه‌ای
2/58%

در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان (کیان)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
45,742
حباب لحظه‌ای
2/58%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +350/39%
  • +211/94%
  • +25/15%
  • +9/09%
  • +4/29%
  • +1/77%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

کیان
 • قیمت پایانی
  ریال
  4
  0
  6
  0
  ,
  9
  0
  2
  0
  3
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  T
  0
 • حباب پایانی2/49%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 45,742
51575بازه قیمت روز42199
915/62 B
حقیقی
389/41 B
399/49 B
حقوقی
925/69 B
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
خالص ارزش دارایی (ریال)
43,377,667,175,300
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۹/۲۸(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 45,794
 • قیمت ابطال
  ریال 45,746
 • قیمت آماری
  ریال 45,214
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  -1/16%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 3,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  31/61%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمهری قصابی,علی نوریان,الهه کمالی
 • متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 • حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
 • بازارگردانشرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان
 • آدرس سایتhttps://kianfunds1.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام9/32%نقد و بانک45/59%اوراق مشارکت42/89%واحدهای صندوق1/63%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/57%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق