پارند پایدار سپهر (پارند)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,168
حباب لحظه‌ای
0/03%

پارند پایدار سپهر (پارند)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 15:0 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,168
حباب لحظه‌ای
0/03%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +174/22%
  • +129/76%
  • +23/23%
  • +9/57%
  • +4/79%
  • +2/47%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

پارند
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  0
  0
  ,
  1
  0
  7
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  7
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/5%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 10,168
11179بازه قیمت روز9147
165/83 B
حقیقی
144/84 B
188/77 B
حقوقی
209/76 B
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
خالص ارزش دارایی (ریال)
25,485,477,837,826
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۱۱(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 10,225
 • قیمت ابطال
  ریال 10,214
 • قیمت آماری
  ریال 10,739
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  5/14%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 10,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  24/95%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود 1 ماهه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۲/۶/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه 24/5%
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  ریال 212/00
 • استمرار پرداخت سود دارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریمجتبی میرزا آقائی,الهام فاتحی کرجوب,ملیحه کردی
 • متولیمؤسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانتأمین سرمایه سپهر
 • آدرس سایتhttp://www.parandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام10/35%نقد و بانک34/4%اوراق مشارکت53/69%واحدهای صندوق0/63%گواهی سپرده کالایی0/6%سایر دارایی ها0/33%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق