پارند پایدار سپهر (پارند)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
10,031
حباب لحظه‌ای
0/7%
تصویر صندوق پارند

پارند پایدار سپهر (پارند)

|مجاز
درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۵۲ | ETF: ۱۴۰۳/۲/۲۹
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
1
0
9
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
10,031
حباب لحظه‌ای
0/7%
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  1ماهه
 • اطلاعات معاملاتی
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۳
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

پارند
11,091بازه قیمت روز9,075
80/91 B
حقیقی
73/07 B
374/40 B
حقوقی
382/24 B
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  5
  0
  ,
  0
  0
  7
  0
  3
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  9
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  5
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
 • تعداد معاملات
  319
 • حباب لحظه‌ای
  %0/7
 • حجم عرضه153/81 M
 • حجم تقاضا276/29 M
تعدادحجم خریدقیمت
9196,756,22610,101
250,015,00010,100
150,000,00010,099
110,00010,085
11,00010,010
قیمتحجم فروشتعداد
10,10243,154,8391
10,10380,003,2472
10,1051,0001
10,1151,0001
10,1251,0001
مدیر صندوق
تامین سرمایه سپهر
دوره تقسیم سود
1 ماهه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۵/۱۱-
خالص ارزش دارایی (ریال)
24,903,995,547,589
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  10,108ریال
 • قیمت ابطال
  10,101ریال
 • قیمت آماری
  10,463ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %3/58
 • سقف واحد‌های صندوق
  10,000,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %24/65
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۲/۲۸
اطلاعات پایه
 • تاریخ آخرین تقسیم سود۱۴۰۳/۲/۱۵
 • آخرین تقسیم سود معادل سالانه
  %0
 • آخرین تقسیم سود موثر سالانه
  %0
 • آخرین مبلغ سود تقسیمی
  230 ریال
 • استمرار پرداخت سوددارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریملیحه کردی,علی صفاری,بابک زمانی
 • متولیمؤسسه حسابرسی بهراد مشار
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانتأمین سرمایه سپهر
 • آدرس سایتhttp://www.parandfund.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام4/2%نقد و بانک26/12%اوراق مشارکت66/22%واحدهای صندوق2/34%گواهی سپرده کالایی0/93%سایر دارایی ها0/19%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق