گنجینه آینده روشن (صایند)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/15%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,362
حباب لحظه‌ای
0/05%

گنجینه آینده روشن (صایند)
|

مجاز
با درآمد ثابت
ETF
|تاریخ به روز رسانی 11:17 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۱۰
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/15%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
13,362
حباب لحظه‌ای
0/05%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +227/58%
  • +152/64%
  • +37/92%
  • +25/67%
  • +6/44%
  • +2/08%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

صایند
 • قیمت پایانی
  ریال
  1
  0
  3
  0
  ,
  3
  0
  7
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  1
  0
  8
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  M
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  4
  0
  7
  0
  /
  3
  0
  3
  0
  B
  0
 • حباب پایانی-0/99%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۱۰)
  ریال 13,362
14676بازه قیمت روز12008
28/61 B
حقیقی
14/03 B
0/00
حقوقی
14/58 B
مدیر صندوق
کارگزاری بانک آینده
خالص ارزش دارایی (ریال)
8,293,562,279,098
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۴/۹(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 13,354
 • قیمت ابطال
  ریال 13,350
 • قیمت آماری
  ریال 13,390
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0/3%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 1,000,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  62/12%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۹
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری-
 • متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
 • حسابرسموسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
 • آدرس سایتhttp://www.ayandehfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام1/19%نقد و بانک50/8%اوراق مشارکت42/86%واحدهای صندوق0/74%گواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها4/41%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق