کیمیا زرین کاردان (گنج)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
33,398
حباب لحظه‌ای
11/59%
تصویر صندوق گنج

کیمیا زرین کاردان (گنج)

|
ممنوع-متوقف
کالایی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۸:۰۵ | ETF: ۱۴۰۳/۱/۲۶
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
5
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۵:۵۷
33,398
حباب لحظه‌ای
11/59%
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۱۱:۳۰پیش گشایش
۱۲:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۵۹
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

گنج
41,831بازه قیمت روز34,227
294/69 B
حقیقی
305/73 B
57/24 B
حقوقی
46/21 B
 • حجم معاملات
  سهم
  9
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  7
  0
  ,
  0
  0
  6
  0
  4
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  5
  0
  2
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
 • تعداد معاملات
  2,161
 • حباب لحظه‌ای
  %11/59
 • حجم عرضه2/63 M
 • حجم تقاضا78/97 K
تعدادحجم خریدقیمت
19,00037,000
113036,456
110036,199
150036,152
150036,030
قیمتحجم فروشتعداد
37,2691,451,315171
37,27084,1235
37,2754001
37,2762,6491
37,2858,1853
مدیر صندوق
تأمین سرمایه کاردان
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۱۰/۱۹-
خالص ارزش دارایی (ریال)
13,543,672,508,742
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  34,019ریال
 • قیمت ابطال
  33,860ریال
 • قیمت آماری
  33,860ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  400,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %100/00
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۱/۲۵
اطلاعات پایه
 • دارایی پایهطلا
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریالناز سبزه ئی,شیدا پیری,محمدرضا محمدزمانی
 • متولیشرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 • حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
 • بازارگردانتامین سرمایه کاردان
 • آدرس سایتhttps://iran-kfunds5.ir
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام99/98%نقد و بانکندارداوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها0/02%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد