طلای تابان تمدن (تابش)
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”13:55
14,025
حباب لحظه‌ای
5/08%
تصویر صندوق تابش

طلای تابان تمدن (تابش)

|مجاز
کالایی
ETF
|تاریخ به روز رسانی ۱۴:۰۰ | ETF: ۱۴۰۳/۳/۷
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
3
0
%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ۱۳:۵۵
14,025
حباب لحظه‌ای
5/08%
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
 • دوره تقسیم سود
  ندارد
 • اطلاعات معاملاتی
۱۱:۳۰پیش گشایش
۱۲:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۵:۰۰
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوقشاخص
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • صندوق

اطلاعات معاملاتی نماد

تابش
15,866بازه قیمت روز12,982
5/85 B
حقیقی
4/83 B
0
حقوقی
1/02 B
 • حجم معاملات
  سهم
  4
  0
  0
  0
  0
  0
  ,
  1
  0
  3
  0
  5
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
 • تعداد معاملات
  114
 • حباب لحظه‌ای
  %5/08
 • حجم عرضه968/84 K
 • حجم تقاضا472/67 K
تعدادحجم خریدقیمت
150014,730
25,60014,687
26,04114,686
35,48014,685
130014,684
قیمتحجم فروشتعداد
14,7383,7251
14,73915,9021
14,7495012
14,7504,9001
14,7555001
مدیر صندوق
تامین سرمایه تمدن
دوره تقسیم سود
ندارد
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۲/۲۴-
خالص ارزش دارایی (ریال)
3,545,982,099,203
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  13,996ریال
 • قیمت ابطال
  13,986ریال
 • قیمت آماری
  13,986ریال
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  %0
 • سقف واحد‌های صندوق
  500,000,000واحد
 • ظرفیت تکمیل شده
  %50/71
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۳/۳/۶
اطلاعات پایه
 • دارایی پایهطلا
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاری
 • متولیموسسه حسابرسی رازدار
 • حسابرسحسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 • بازارگردانصندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن
 • آدرس سایتhttp://tabantamadon.ir/
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهامنداردنقد و بانک0/87%اوراق مشارکت0/39%واحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایی98/37%سایر دارایی ها0/37%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد