مشترک عقیق (عقیق)

قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/51%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
74,679
حباب لحظه‌ای
0/83%

مشترک عقیق (عقیق)
|

مجاز
در سهام
ETF
|تاریخ به روز رسانی 14:53 | ETF: ۱۴۰۲/۷/۹
قیمت آخرین معامله
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/51%
قیمت ابطال لحظه‌ای | ”15:57
74,679
حباب لحظه‌ای
0/83%
 • عملکرد صندوق

  بازدهی صندوق
  • از آغاز فعالیت
  • پنج ساله
  • یک ساله
  • شش ماهه
  • سه ماهه
  • یک ماهه
  • +59/45%
  • -
  • +69/82%
  • +5/89%
  • -6/29%
  • -1/89%
  • بازدهی صندوق

اطلاعات نماد قابل معامله (ETF)

عقیق
 • قیمت پایانی
  ریال
  7
  0
  5
  0
  ,
  6
  0
  7
  0
  0
  0
 • حجم معاملات
  سهم
  2
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  K
  0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
  0
 • حباب پایانی2/28%
 • قیمت ابطال لحظه‌ای (۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۷/۹)
  ریال 74,679
83620بازه قیمت روز68420
764/98 M
حقیقی
892/49 M
127/51 M
حقوقی
0/00
مدیر صندوق
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
خالص ارزش دارایی (ریال)
1,960,818,443,626
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۵/۱۵(null ماه)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری
 • قیمت صدور
  ریال 75,615
 • قیمت ابطال
  ریال 75,114
 • قیمت آماری
  ریال 75,114
 • تفاوت قیمت آماری و ابطال
  0%
 • سقف واحد های صندوق
  واحد 200,000,000
 • درصد واحد‌های تکمیل شده
  13/05%
 • تاریخ به روز رسانی۱۴۰۲/۷/۸
اطلاعات پایه
 • دوره تقسیم سود ندارد
ارکان صندوق
 • مدیران سرمایه گذاریاحسان خاتونی داریان,محسن قاسمی ارمکی,مژده قاسمی
 • متولیمؤسسه حسابرسی آزمودگان
 • حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
 • بازارگردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
 • آدرس سایتhttp://www.aghighfund.com
 • نمودار ترکیب دارایی‌های صندوق

  سهام93/33%نقد و بانک3/13%اوراق مشارکتنداردواحدهای صندوقنداردگواهی سپرده کالایینداردسایر دارایی ها3/54%

  سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق