گنجین

|مجاز
گنجین|فرابورس
آخرین قیمت
17,9960.09%
قیمت پایانی
17,999
حجم
18/3K
 • ارزش معاملات
  329/8M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۶اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۱/۶صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۶صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

گنجین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات13
 • تغییر مالکیت%
 • خالص جریان ورود خروج پول-60/9M
 • سرانه خرید حقیقی2/9K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
19,776بازه قیمت روز16,182
258/4M
حقیقی
319/2M
71/4M
حقوقی
10/6M
مقیاس
-
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E