تپولا

آخرین قیمت
25,5502/82%
قیمت پایانی
25,1501/21%
حجم(مشکوک)
330/9K

تپولا

|مجاز
مهندسی مرآت پولاد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
25,5502/82%
قیمت پایانی
25,1501/21%
حجم(مشکوک)
330/9K
 • ارزش معاملات
  8/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/64%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تپولا
  • ارزش بازار3/2B
  • تعداد معاملات28
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول5/1B
  • سرانه خرید حقیقی165/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده29/07
  24,750بازه قیمت روز23,350
  8/5B
  حقیقی
  3/3B
  0
  حقوقی
  5/1B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0/35
  RSI
  70/91
  • حجم مبنا869/6K
  • تعداد سهام125,970,000
  • سهام شناور35.77%
  • EPS-254
  • P/Eگروه-
  • P/S28/8621
  • میانگین حجم یک ماه917/6K
  • میانگین حجم سه ماه622/8K
  • میانگین حجم یک سال670/7K
  • میانگین ارزش یک ماه12B
  • میانگین ارزش سه ماه7/9B
  • میانگین ارزش یک سال9B
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: هادی تکلو
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  خفولا
  خ
  2/9349,20052/6B14/3B1/54%-13/9B6/21%172/34
  تابا
  ت
  2/9534,40010/5B2/2B0/23%-2/5B1/29%797/74
  رمپنا
  ر
  -0/5514,52059/6B866/4B93/43%310/3M0/52%9/86
  رنیک
  ر
  2/713,75069B44/5B4/8%921M1/23%12/67