ولقمان

|مجاز
ولقمان|unknown
آخرین قیمت
4,605
قیمت پایانی
4,605
حجم(مشکوک)
1/8M
 • ارزش معاملات
  8/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولقمان
  • ارزش بازار4/2B
  • تعداد معاملات59
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-6/6B
  • سرانه خرید حقیقی30/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,743بازه قیمت روز4,467
  1/8B
  حقیقی
  8/4B
  6/6B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/3M
  • تعداد سهام905,100,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  4.274,54665/5B14B--3/5B1.33%
  آریان
  آ
  2.984,287123/9B252/9B-51/4B4.11%
  فلات
  ف
  2.6232,55033/5B13B--423/4M1.87%
  وسپه
  و
  -0.505,96046/5B139B-2/2B0.59%
  وبهمن
  و
  0.223,62335/2B50/7B--926/8M0.90%
  وصنعت
  و
  2.672,12239/3B38/8B-663/4K1.10%
  وتوصا
  و
  0.319,62071/9B38/8B--10/1B0.76%
  وایرا
  و
  2.972,3364/4B5/3B--119/5M1.28%
  اعتلا
  ا
  2.403,23435/5B10B-1/7B0.85%
  سنوین
  س
  -2.929,39028/9B9/3B--2B0.85%
  واتی
  و
  2.7715,35064/3B70/2B--20/7B0.77%
  وکادو
  و
  1.1022,85020/6B18/3B--5/3B1.35%
  وآرین
  و
  1.181,45931/1B5/8B-222/7M1.58%
  معیار
  م
  2.9614,95034B4/5B--6/1B0.99%
  وگستر
  و
  6.985,10264/7B4/2B--13B1.42%
  گوهران
  گ
  1.164,6513/6B30/6B--660/7M1.15%
  وخارزم
  و
  6.955,470721/4B103/6B-84/9B1.38%
  ودانا
  و
  2.994,4438/3B6B-4/9B1.12%
  سدبیر
  س
  5.2627,85095/7B7B--2/8B1.03%
  وسکاب
  و
  -0.773,22519/6B38/8B--8/8B0.51%
  وبیمه
  و
  5.371,56290/4B25/7B-918/6M1.31%
  وتوسم
  و
  0.504,59739/8B37B-267/4M0.62%
  ونیرو
  و
  4.422,93991/7B32B-1/5B1.15%
  وسبحان
  و
  -0.082,44623/5B19/3B-2/8B0.98%
  ونیکی
  و
  4.217,69025/9B277/2B--934/9M0.73%
  وساپا
  و
  0.525,730318/8B92/3B-408/1M0.73%
  وبوعلی
  و
  1.193,02819/2B18/3B--887M1.00%
  وصنا
  و
  11.401,757120/4B14/5B-35B0.67%
  وجامی
  و
  3.002,6124/4B5/2B--522/4M4.40%
  وپویا
  و
  6.983,200129/5B22/8B-12/1B5.83%
  سرچشمه
  س
  4.878,99080/8B69/2B-14/4B1.55%
  وملت
  و
  1.972,89102/9B-018.00%
  وفتخار
  و
  -1.933,22663/5B6/5B--4/1B0.51%
  وآوا
  و
  1.393,29732/7B4/3B-6/7B0.88%
  صبا
  ص
  2.454,01980/3B377/4B--11B1.38%
  وکبهمن
  و
  6.993,768150B38/1B-56/4B21.88%
  وسپهر
  و
  3.083,79444/3B290/8B--1/1B3.82%
  وامین
  و
  0.0911,3903/7B114B--3/1B1.36%
  ومدیر
  و
  1.244,12847/9B37/6B--22/2B2.74%
  مدیریت
  م
  1.273,34244B10B-218/8M4.00%
  وهامون
  و
  6.982,58575/8B13/1B-23/4B7.08%
  وتوسکا
  و
  -2.967,770788/1M6/3B--5/7M0.60%
  وطوبی
  و
  2.942,28665/9B6/8B-1/4B0.56%
  ومهان
  و
  0.147,05035/7B212/1B--10B1.20%