وفتخار

|مجاز
وفتخار|unknown
آخرین قیمت
3,1721.18%
قیمت پایانی
3,176
حجم(مشکوک)
5/5M
 • ارزش معاملات
  17/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وفتخار
  • ارزش بازار6/3B
  • تعداد معاملات271
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/4B
  • سرانه خرید حقیقی42/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,322بازه قیمت روز3,130
  14/8B
  حقیقی
  17/2B
  2/6B
  حقوقی
  160M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1
  • تعداد سهام2,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پردیس
  پ
  6.995,125120/9B15/6B--12/6B1.42%
  آریان
  آ
  2.994,540297/8B268/3B--83/2B1.40%
  فلات
  ف
  -32,80023/5B12/9B-18/7B3.04%
  وسپه
  و
  -1.015,93029/6B138/1B--1/6B0.49%
  وبهمن
  و
  0.823,70722/4B51/6B-4/9B0.94%
  وصنعت
  و
  1.442,25427/6B40/7B-2/1B1.14%
  وتوصا
  و
  2.469,99031/1B39/9B--1/9B1.35%
  وایرا
  و
  2.972,360614/9M5/3B-04.50%
  اعتلا
  ا
  0.413,40017/7B10/3B-9/2B1.55%
  واتی
  و
  5.3016,97060/6B77/8B-575/1M1.08%
  وکادو
  و
  -0.2222,20011/1B17/7B-01.69%
  وآرین
  و
  2.981,48430/2B5/9B-743/8M1.20%
  معیار
  م
  1.4415,69046/1B4/7B-9/7B0.59%
  وگستر
  و
  6.995,62758/8B4/5B--3/7B2.36%
  گوهران
  گ
  1.224,6662/6B30/7B--47/6M1.23%
  وخارزم
  و
  0.905,530223/7B104/3B-10/3B1.02%
  ودانا
  و
  -1.804,4368/3B6B-00.68%
  سدبیر
  س
  2.4528,70074/9B7/3B-00.48%
  وسکاب
  و
  5.323,48934/2B42/1B--1/6B1.59%
  وبیمه
  و
  3.121,73087/2B27/5B-00.98%
  وتوسم
  و
  3.014,67121/4B37/8B--1/7B0.83%
  ونیرو
  و
  1.833,03773/5B32/2B-6/2B1.10%
  وسبحان
  و
  0.842,49321/3B19/6B--4/9B0.59%
  ونیکی
  و
  4.797,74018/8B283/1B--7B0.57%
  وساپا
  و
  2.576,010190/8B95/7B-2/8B0.91%
  وبوعلی
  و
  3.723,15814/5B19/3B-493/2M1.48%
  وصنا
  و
  2.981,85526/9B15/2B-19/4M1.04%
  وجامی
  و
  2.972,770436/9M5/5B-06.50%
  وپویا
  و
  1.753,44835/2B24B-03.53%
  سرچشمه
  س
  0.229,02071/2B69/1B--44/9B0.84%
  وملت
  و
  1.973,006261/6M3B-013.00%
  وآوا
  و
  2.493,39220/3B4/5B--6/6B1.00%
  صبا
  ص
  4.994,225100/5B399/1B--24/1B1.22%
  وکبهمن
  و
  6.994,23665/7B42/4B-14/4B18.68%
  وسپهر
  و
  3.743,85428/4B297/8B-477/5M4.14%
  وامین
  و
  -1.3211,38010/1B112/3B--9/8B0.14%
  ومدیر
  و
  4.024,34228/1B39/3B--13/9B3.55%
  ولقمان
  و
  1.644,694264/3M4/3B-02.00%
  مدیریت
  م
  4.933,57945/9B10/8B-2/7B2.74%
  وهامون
  و
  1.032,70842/4B13/7B--473/5M2.93%
  وتوسکا
  و
  -2.977,7102/3B6/2B-01.13%
  وطوبی
  و
  7.002,39468/8B7/3B-14/3B1.79%
  ومهان
  و
  0.567,08011/7B213/6B--1/3B1.88%