ودی

|مجاز
ودی|فرابورس
آخرین قیمت
4,6797.00%
قیمت پایانی
4,550
حجم(مشکوک)
17/2M
 • ارزش معاملات
  78/2B
 • تاثیر در شاخص
  1/92
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ودی
  • ارزش بازار27/8B
  • تعداد معاملات862
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-44/5B
  • سرانه خرید حقیقی26/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,672بازه قیمت روز4,062
  23/1B
  حقیقی
  67/7B
  55/1B
  حقوقی
  10/6B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/4M
  • تعداد سهام5,950,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وحافظ
  و
  -2.984,7151/7B8/5B-00.25%
  وسین
  و
  2.961,90118/5B11/3B--2/6B0.79%
  اتکای
  ا
  0.796,36030/4B51B-20/6B1.04%
  وآفری
  و
  -2.672,6355/8B31B--1/1B0.84%
  ملت
  م
  1.351,41625B43/9B-1/8B0.93%
  آسیا
  آ
  0.871,83842B57/8B--9/8B1.16%
  ورازی
  و
  -0.671,50450/3B28/4B--1/1B1.08%
  پارسیان
  پ
  0.953,70634/7B48/1B-5/7B1.11%
  ما
  م
  0.533,4009/5B27/3B--2B0.68%
  دانا
  د
  5.133,231399/4B64/2B-177/6M1.20%
  البرز
  ا
  -0.472,29471/1B81/2B-13/2B0.81%
  ومعلم
  و
  0.321,84718/7B10/9B--1/8B0.71%
  اتکام
  ا
  1.035,81015/9B47B--5/1B0.74%
  وتعاون
  و
  4.971,67735/1B8/4B-1/1B1.02%
  اتکاسا
  ا
  2.993,37921/3B8/4B-5/7B6.61%
  آواپارس
  آ
  2.991,74934/1B6/1B-65/6M3.86%
  بتهران
  ب
  2.981,36382/8B0-4/8B8.43%