واحصا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/2%
حجم
1
0
/
9
0
8
0
M
0

واحصا

|مجاز
احیاء صنایع خراسان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/2%
حجم
1
0
/
9
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  3
  0
  /
  9
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3%
  • صنعت
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,300پایین ترین قیمت27,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۲۲
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/53 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 10/46 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 301/47 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/21
27,300بازه قیمت روز25,800
46/43 B
حقیقی
35/97 B
7/53 B
حقوقی
17/99 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تعاونی اعتبارمولی الموحدین3/3%شخص حقیقی1/18%PRXسبد-شرک17217--شرک12666-1/1%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران
  4/50 M
  -15/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
27,8502/95
137/04 B
13/93 T
3/55%
-16/46 B
0/99-
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,0602/96
27/03 B
62/46 T
15/92%
3/39 B
1/15-
وآتوسوآتوس
7,4702/94
524/73 M
13/45 T
3/43%
0/00
4/5-
وارسوارس
32,6001/22
88/99 B
16/30 T
4/16%
16/05 B
1/53-
واعتبارواعتبار
4,8951/87
11/96 B
8/81 T
2/25%
174/89 M
1/39-
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/36%-0/98-
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
69,8002/95
150/86 B
4/26 T
1/08%
27/92 B
1/6-
واحیاواحیا
19,1402/88
33/39 B
153/12 T
39/03%
-8/58 B
1-
وثوقوثوق
29,4001/9
69/23 B
9/41 T
2/4%
0/00
0/77-
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/38%
350/09 M
2/47-
وثنووثنو
2,984-4/25
32/33 B
7/46 T
1/9%
0/00
0/81-
ولاناولانا
38,200-1/45
64/87 B
3/82 T
0/97%
934/83 M
1/19-
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/53%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/77%---
ولشرقولشرق
6,1503/69
7/48 B
8/61 T
2/19%
-500/34 M
1/03-