واحصا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/4%
حجم
6
0
8
0
1
0
/
9
0
4
0
K
تصویر نماد واحصا

واحصا

|مجاز
احیاء صنایع خراسان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/4%
حجم معاملات
6
0
8
0
1
0
/
9
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,950پایین ترین قیمت24,450

  بازده ماهانه

  واحصاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,396,811,050ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

واحصا
 • ارزش بازار
  10/60 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/40 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  201/21 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/92
25,950بازه قیمت روز24,450
15/69 B
حقیقی
17/09 B
1/40 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  422,400,000
 • درصد شناور
  %92/10
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تعاونی اعتبارمولی الموحدین3/3%PRXسبد-شرک17217--شرک12666-1/95%شخص حقیقی1/41%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آتیه باران1/24%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد