گکیش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
حجم
1
0
5
0
7
0
/
2
0
1
0
K
0

گکیش

|مجاز
توریستی ورفاهی آبادگران کیش|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
حجم
1
0
5
0
7
0
/
2
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+3/5%
  • صنعت
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,340پایین ترین قیمت11,030

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۴/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۳/۳۱
   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/64 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -138/19 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 107/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/23
11,680بازه قیمت روز11,000
1/62 B
حقیقی
1/76 B
138/19 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 706/71 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E75/83
 • P/Eگروه-
 • EPS147
 • P/S
  98/21
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 778/20 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/04 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/10 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 8/51 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 13/95 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 20/37 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/47%شخص حقیقی5/31%شخص حقیقی5/31%شخص حقیقی3/95%شخص حقیقی3/24%شرکت آسفالت طوس-سهامی خاص-3/22%شخص حقیقی2/88%شخص حقیقی2/71%شخص حقیقی2/58%شخص حقیقی2/08%شخص حقیقی1/89%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/63%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/48%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت آسفالت طوس-سهامی خاص-
  6/61 M
  12/45 K
  شخص حقیقی
  3/03 M
  10/00 K

نمادهای هم گروه (هتل و رستوران)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
گپارسگپارس
203,450-3
206/28 M
3/11 T
1/1%
0/00
139/93
سمگاسمگا
4,611-0/93
40/24 B
69/17 T
24/41%
-1/88 B
0/865/03
گکوثرگکوثر
2,558-1/31
15/31 B
9/80 T
3/46%
-2/81 B
0/6816/76
گنگینگنگین
54,1502/16
2/86 B
162/45 T
57/34%
-649/07 M
1/3926/77
گشانگشان
26,100-1/7
177/60 B
38/77 T
13/69%
2/48 B
0/7213/64