رتکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
5
0
1
0
7
0
/
6
0
3
0
K
0

رتکو

|مجاز
کنترل خوردگی تکین کوی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/87%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/34%
حجم
5
0
1
0
7
0
/
6
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+25%
  • صنعت-2/6%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,050پایین ترین قیمت25,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عقد تفاهم نامه با شرکت BTS چین- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 5/15 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/10 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 281/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/89
26,850بازه قیمت روز25,350
13/22 B
حقیقی
11/12 B
0/00
حقوقی
2/10 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی-سهامی عام-43/82%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین10/26%شرکت سرمایه گذاری فرآیند-سهامی خاص-3/1%شخص حقیقی2/67%شخص حقیقی1/82%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/25%شرکت سرمایه گذاری هامون کیش-سهامی خاص-1/18%شخص حقیقی1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری فرآیند-سهامی خاص-
  6/22 M
  -118/50 K
  شخص حقیقی
  5/36 M
  84/67 K
  شخص حقیقی
  3/64 M
  -5/00 K

نمادهای هم گروه (خدمات فنی و مهندسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنعت ساختمان
ص
1,0000
0/00
398/73 B
0/05%---
پیمانکاری نوین
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خفولاخفولا
57,5500/97
26/15 B
16/69 T
2/04%
0/00
2131/53
تپولاتپولا
22,500-2/83
14/10 B
2/83 T
0/35%
669/00 M
0/88-
تاباتابا
34,050-2/78
3/24 B
2/11 T
0/26%
-2/03 B
0/68319/03
توربین جنوب
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
رمپنارمپنا
12,7401/12
85/75 B
764/40 T
93/27%
30/73 B
2/049/28
رنیکرنیک
10,1900/59
3/88 B
33/12 T
4/04%
-249/34 M
1/627/93