وکادو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
1
0
%
حجم
سهم
9
0
6
0
6
0
/
4
0
7
0
K
تصویر نماد وکادو

وکادو

|مجاز
تکادو|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
9
0
6
0
6
0
/
4
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,505پایین ترین قیمت4,329

  بازده ماهانه

  وکادوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -432/90 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وکادو
4,505بازه قیمت روز4,329
3/78 B
حقیقی
4/21 B
432/90 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  17/38 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -432/90 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  164/19 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/58
 • حجم عرضه2/18 M
 • حجم تقاضا9/20 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
4,3291,784,809246
4,4945,0001
4,49757,2401
4,49850,0001
4,50120,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  3,986,400,000
 • درصد شناور
  %38/66
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۴:۰۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (وکادو1)، (وارس1) و (تمحرکه1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۵۱۴:۴۵”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وکادو1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۹۱۷:۲۱”
  توقف نماد (وکادو1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۷:۴۶”
  توقف نماد (وکادو1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۲:۱۷”
  پایان دوره معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی سهام در نماد (هوکادو02121)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان-سهامی عام53/03%شرکت مجتمع نگین معادن احیاء-سهامی خاص-2/23%شرکت بانک سرمایه-سهامی عام-1/88%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/86%شخص حقیقی1/17%شرکت تجارت واسکان احیاءسپاهان-سهامی خاص-1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد