تابا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
2
0
/
2
0
8
0
K
تصویر نماد تابا

تابا

|ممنوع-متوقف
تابان نیرو سپاهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
2
0
/
2
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,300پایین ترین قیمت25,300

  بازده ماهانه

  تاباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

تابا
 • ارزش بازار
  1/62 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  ,
  2
  0
  7
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  103/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/33
26,800بازه قیمت روز25,300
310/63 M
حقیقی
310/63 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  620/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  62,000,000
 • درصد شناور
  %46/69
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-27/37%شخص حقیقی5/39%شخص حقیقی3/06%شخص حقیقی2/74%شرکت گروه نوآوران مهندسی وصنایع زرفام-س.خ-2/3%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/18%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/04%شخص حقیقی1/04%شخص حقیقی1/02%شخص حقیقی1%شرکت نوآوران صنایع پتروشیمی رضا-سهامی خاص-1%شرکت توسعه معادن وفلزات رضا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد