تابا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
1
0
%
حجم
سهم
2
0
7
0
7
0
/
2
0
1
0
K
تصویر نماد تابا

تابا

|مجاز
تابان نیرو سپاهان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
4
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
7
0
7
0
/
2
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت25,050پایین ترین قیمت23,650

  بازده ماهانه

  تاباصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1/18 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تابا
25,050بازه قیمت روز23,650
6/70 B
حقیقی
5/52 B
0
حقوقی
1/18 B
 • تعداد معاملات
  5
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  1/50 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/45
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/18 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  394/17 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/50
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
23,65037,0091
24,2502,2901
24,3006,4052
24,90050,0001
24,95051,4682
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  620 Kسهم
 • تعداد سهام
  62,000,000
 • درصد شناور
  %49/50
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۴:۳۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (کایتا1) و (تابا1)
  ۱۴۰۳/۲/۴۱۱:۲۹”
  توقف نماد (تابا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۱۹۱۴:۱۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (شصدف1) و (تابا1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۲:۰۴”
  توقف نماد (تابا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۱/۱۸۱۱:۵۲”
  توقف نماد (تابا1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-27/37%شخص حقیقی5/4%شخص حقیقی2/89%شخص حقیقی2/41%شرکت گروه نوآوران مهندسی وصنایع زرفام-س.خ-1/96%شخص حقیقی1/58%شخص حقیقی1/29%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/18%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1/04%شخص حقیقی1%شرکت نوآوران صنایع پتروشیمی رضا-سهامی خاص-1%شرکت توسعه معادن وفلزات رضا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد