قشرین

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/56%
حجم
2
0
/
6
0
6
0
M
0

قشرین

|مجاز
قند شیرین خراسان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/56%
حجم
2
0
/
6
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/3%
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,960پایین ترین قیمت7,580

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 19/09 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/17 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 341/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/86
8,040بازه قیمت روز7,580
17/05 B
حقیقی
20/22 B
3/17 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/92 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E88/88
 • P/Eگروه-
 • EPS85
 • P/S
  3/03
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/07 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/61 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/39 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-10/21%شرکت تولیدی حسنانوبامسئولیت محدود8/94%شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خ3/08%سبد شخص حقیقی3/05%شرکت کارآفرینان ره پویان ایرانیان-سهامی خاص-2/22%سازمان بهزیستی کشور2/09%شخص حقیقی1/76%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/75%شرکت گروه هتلهای بین المللی ماهان-سهامی خاص-1/35%شرکت ساختمان برج هزارکرمان-سهامی خاص-1/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,230-2/86
65/41 B
28/80 T
8/74%
-6/73 B
0/6814/85
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
4/9%
0/00
0/6711/66
قارومقاروم
99,050-2/96
3/61 B
33/99 T
10/31%
-1/45 B
0/7318/28
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/14
8/03 B
4/65 T
1/41%
0/00
1/767/8
قشیرقشیر
8,8709/78
51/13 B
6/91 T
2/1%
3/10 B
1/35-
قشکرقشکر
2,7822/57
24/63 B
6/84 T
2/08%
-17/05 B
0/51-
قثابتقثابت
2,764-2/8
59/74 B
17/86 T
5/42%
-2/63 B
0/64-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
4/87%
-898/66 M
1/349/68
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,190-1/1
6/22 B
14/74 T
4/47%
-445/64 M
1/18/42
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,650-4/69
124/47 B
19/91 T
6/04%
-17/92 B
0/3320/26
قهکمتقهکمت
10,790-1/46
10/67 B
30/70 T
9/32%
-5/95 B
0/49/58
قصفهاقصفها
142,890-2/85
10/65 B
27/86 T
8/46%
-230/69 M
0/6418/65
قنیشاقنیشا
2,785-2/77
6/63 B
11/14 T
3/38%
-1/11 B
0/66640/79
قمروقمرو
9,170-2/91
6/88 B
18/34 T
5/57%
-1/92 B
0/616/69
قپیراقپیرا
12,100-4/36
1/57 B
30/60 T
9/29%
-67/43 M
0/7621/48
قنقشقنقش
222,3002/99
12/17 B
30/90 T
9/38%
0/00
2/33154/66
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/28%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------