قشرین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
3
0
%
حجم
سهم
7
0
4
0
/
8
0
5
0
K
تصویر نماد قشرین

قشرین

|مجاز
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
0
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
4
0
/
8
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,429پایین ترین قیمت3,429

  بازده ماهانه

  قشرینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قشرین
3,566بازه قیمت روز3,428
256/66 M
حقیقی
256/66 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  7
  0
  4
  0
  ,
  8
  0
  4
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  23/71 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  64/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/25
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
3,4281,139,58618
3,42914,0342
3,495378,3024
3,49723,1691
3,5652,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/58 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,508,208,000
 • درصد شناور
  %56/06
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۵۱۴:۳۶”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۴:۳۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (قنقش1) ، (قتربت1) و (قشرین1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۷:۱۶”
  توقف نماد (قشرین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۵:۱۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (قشرین1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱۴:۰۳”
  توقف نمادهای (حگردش1)، (بمیلا1)، (قشرین1) و (کورز1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تولیدی حسنانوبامسئولیت محدود13/23%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -10/21%شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزادچابهار-س خ3/7%شخص حقیقی2/52%شرکت کارآفرینان ره پویان ایرانیان-سهامی خاص-2/22%شخص حقیقی1/78%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم1/75%سازمان بهزیستی کشور1/72%شرکت گروه هتلهای بین المللی ماهان-سهامی خاص-1/54%شرکت ساختمان برج هزارکرمان-سهامی خاص-1/43%شرکت صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار-سهامی خاص-1/36%شرکت ساینادوین شرق-سهامی خاص-1/35%شرکت ارمغان آستارائی-سهامی خاص-1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد