پشاهن

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/05%
حجم
3
0
/
4
0
4
0
K
0

پشاهن

|مجاز
تولیدی پلاستیک‌ شاهین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/05%
حجم
3
0
/
4
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  4
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/8%
  • صنعت+10/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت129,800پایین ترین قیمت129,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۴
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۵/۴
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/83 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 148/71 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/67
129,800بازه قیمت روز122,300
446/12 M
حقیقی
446/12 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/6
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 283/69 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی29/84%شخص حقیقی12/68%شخص حقیقی12/56%شخص حقیقی9/49%شخص حقیقی4/91%شخص حقیقی4/91%شخص حقیقی4/05%شخص حقیقی1/97%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پلولهپلوله
43,200-1/84
7/24 B
9/72 T
3/23%
-3/33 B
0/6-
پکویرپکویر
6,710-2/05
14/85 B
43/88 T
14/56%
-7/05 B
0/43-
پاساپاسا
17,4601/04
10/18 B
33/17 T
11/01%
-4/46 B
0/62-
پلاستپلاست
13,430-1/48
8/87 B
6/71 T
2/23%
0/00
1/35-
پتایرپتایر
2,4051/55
17/14 B
31/27 T
10/37%
0/00
1/31-
پلاسکپلاسک
6,190-1/28
21/23 B
9/04 T
3%
5/41 B
0/86-
پسهندپسهند
57,330-0/44
3/59 B
20/07 T
6/66%
-325/93 M
1/1-
پدرخشپدرخش
10,7604/16
29/71 B
5/38 T
1/78%
-1/67 B
1/14-
پکرمانپکرمان
30,080-1/2
4/05 B
76/00 T
25/21%
-2/26 B
0/59-
پیزدپیزد
13,010-1/37
12/27 B
26/54 T
8/81%
-3/68 B
1/83-
پارتاپارتا
6,390-1/23
6/83 B
39/62 T
13/14%
-3/12 B
0/41-