ورازی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/45%
حجم
1
0
2
0
/
6
0
9
0
M
0

ورازی

|مجاز
بیمه رازی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/45%
حجم
1
0
2
0
/
6
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/5%
  • صنعت-0/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,557پایین ترین قیمت1,499

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۲۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مجوز قبولی اتکایی- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۲۳
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 29/30 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/96 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 204/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/06
1,602بازه قیمت روز1,510
14/91 B
حقیقی
17/87 B
4/61 B
حقوقی
1/65 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی همراه عرشیاپارسیان-سهامی خاص-19/99%شرکت توسعه صدرمدائن-بامسئولیت محدود-14/5%شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز-سهامی خاص-7/47%موسسه بنیادخیریه نیکوکاری تات6/91%شرکت مسکن سازان بهشت پویا-سهامی خاص-6/87%شرکت اشراق ایمن مهرگان-بامسئولیت محدود-4/22%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون3/93%PRXسبد-شرک73680--شرک14305-3/89%PRXسبد-شرک73680--شرک14308-3/89%شرکت باغ شهرگسترایرانیان-سهامی خاص-3/83%شرکت پیشگامان تجارت آرکا-بامسئولیت محدود-2/62%شرکت مبین سازه بتن-سهامی خاص-2/17%شرکت گروه مالی واقتصادی آینده1/99%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی صبانیک1/55%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون
  748/26 M
  912/69 K
  شرکت مبین سازه بتن-سهامی خاص-
  413/41 M
  -76/00 M

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9772/98
2/33 B
9/25 T
0/43%
510/90 M
7/26-
ودیودی
10,3900
21/80 B
61/82 T
2/86%
-14/16 B
0/87-
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,476-1/28
7/45 B
14/55 T
0/67%
263/56 M
1/23-
اتکایاتکای
5,8700/69
868/45 M
46/96 T
2/18%
-12/44 M
0/72-
ملتملت
1,6240/56
6/65 B
49/79 T
2/31%
483/37 M
1/91-
آسیاآسیا
2,035-1/17
15/73 B
63/09 T
2/92%
4/45 B
1/34-
پارسیانپارسیان
3,0353/27
23/13 B
39/45 T
1/83%
13/61 B
1/32-
کوثرکوثر
3,463-1/35
43/00 B
86/57 T
4/01%
-3/87 B
0/86-
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/91%
-650/00 M
0/2-
بپاسبپاس
20,2000
14/41 B
1236/97 T
57/31%
-13/60 B
0/08-
میهنمیهن
15,880-0/06
25/67 B
23/82 T
1/1%
-3/99 B
0/87-
بسامابساما
9,030-0/33
9/95 B
45/15 T
2/09%
-1/24 B
0/3-
ماما
4,595-0/98
4/90 B
36/76 T
1/7%
-493/44 M
2/44-
دانادانا
3,9980/53
62/55 B
77/79 T
3/6%
-16/99 B
0/81-
البرزالبرز
3,2780/85
16/06 B
114/73 T
5/32%
-9/24 B
0/68-
وحکمتوحکمت
2,5413
16/85 B
7/91 T
0/37%
8/40 B
2/05-
نویننوین
1,797-0/28
11/15 B
8/98 T
0/42%
498/51 M
0/88-
ومعلمومعلم
2,417-4/7
17/64 B
14/04 T
0/65%
6/95 B
0/74-
بخاوربخاور
5,390-4/81
22/16 B
12/94 T
0/6%
-1/13 B
1/27-
بارانباران
6,0401/18
167/62 B
7/25 T
0/34%
22/17 B
1/03-
بنوبنو
4,1370/94
5/32 B
24/82 T
1/15%
-27/70 M
0/96-
اتکاماتکام
5,570-3/22
2/79 B
44/56 T
2/06%
686/49 M
0/56-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8024/36
20/30 B
9/01 T
0/42%
-432/16 M
1/3-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,752-0/74
11/64 B
8/76 T
0/41%
-1/53 B
1/05-
بتهرانبتهران
3,451-1/83
32/82 B
17/25 T
0/8%
4/02 B
1/32-
کاریزکاریز
3,007-0/1
1/38 B
7/22 T
0/33%
159/66 M
1/18-
وفردا
و
1,6352/96
7/52 B
8/18 T
0/38%
0/00
3/27-
وآفری
و
2,9414/98
24/66 B
35/29 T
1/64%
-13/86 B
0/21-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---