حرهور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

حرهور

|ممنوع-متوقف
مجتمع ترابری رهنورد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت+0/1%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت0پایین ترین قیمت0

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر آدرس اداره شرکت اعتماد گستر (امور سهام شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۴/۲۷
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 56/00 B
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
1,030بازه قیمت روز970
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 560/00 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS1,223
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  تغییرات سهامداران عمده

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,100-1/24
22/66 B
50/15 T
4/34%
-11/81 B
0/189/06
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
16,900-2/95
23/18 B
12/68 T
1/1%
0/00
0/9128/38
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/42%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
290,0003
36/74 B
4/35 T
0/38%
-281/40 M
1/36-
حکشتیحکشتی
13,4900/67
149/72 B
778/67 T
67/43%
7/61 B
1/034/79
توریلتوریل
5,8002/48
26/09 B
40/60 T
3/52%
1/84 B
1/4212/4
حتوکاحتوکا
4,028-1/6
12/03 B
14/26 T
1/24%
514/79 M
1/3614/53
حپتروحپترو
45,200-0/44
6/13 B
9/04 T
0/78%
513/68 M
1/4214/68
حفارسحفارس
1,8154/97
1/21 T
35/85 T
3/1%
-311/80 B
1/02115/2
حریلحریل
2,6052/32
34/26 B
12/42 T
1/07%
179/43 M
1/0117/98
حپارساحپارسا
61,6000/33
576/96 M
15/40 T
1/33%
-32/44 M
0/838/24
حسیرحسیر
13,3501/43
51/45 B
16/10 T
1/39%
2/30 B
0/844/53
حآساحآسا
9,8600/3
6/40 B
17/75 T
1/54%
-332/96 M
0/9729/21
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حآفرینحآفرین
3,0530
40/50 B
22/68 T
1/96%
22/28 M
0/7-
حگهرحگهر
12,780-2/34
4/35 B
56/74 T
4/91%
-1/06 B
0/17-
حشکوهحشکوه
5,330-2/4
65/21 B
9/20 T
0/8%
-3/40 B
0/66-
حگردشحگردش
3,6053
21/78 B
5/77 T
0/5%
2/68 B
1/58-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---