حگردش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/5%
حجم
8
0
/
8
0
7
0
M
تصویر نماد حگردش

حگردش

|مجاز
ریل گردش ایرانیان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/5%
حجم معاملات
8
0
/
8
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,956پایین ترین قیمت2,834

  بازده ماهانه

  حگردشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حگردش
 • ارزش بازار
  4/66 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  0
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/55
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  211/61 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/89
2,956بازه قیمت روز2,784
25/82 B
حقیقی
25/82 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/4
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  1,600,000,000
 • درصد شناور
  %46/76
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ریل پردازنوآفرین-سهامی خاص-39/06%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -4/54%شرکت آرمان نگرخاورمیانه -سهامی خاص -2/43%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص2/26%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/87%شخص حقیقی1/65%شخص حقیقی1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد