ثقزوی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
حجم
2
0
3
0
4
0
/
9
0
1
0
K
تصویر نماد ثقزوی

ثقزوی

|مجاز
شرکت عمران و سازندگی قزوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/38%
حجم معاملات
2
0
3
0
4
0
/
9
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,600پایین ترین قیمت15,160

  بازده ماهانه

  ثقزویصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,243,621,300ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثقزوی
 • ارزش بازار
  3/11 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/24 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  260/46 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/18
16,080بازه قیمت روز15,160
2/34 B
حقیقی
3/59 B
1/24 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/27 Mسهم
 • تعداد سهام
  200,000,000
 • درصد شناور
  %40/50
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پیشروامیدهامون-سهامی عام-35/93%PRXسبد-شرک56612--شرک11024-6/85%موسسه میثاق رزم آوران6/28%شرکت فولادالبرزتاکستان-سهامی خاص-2/29%سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین1/9%شخص حقیقی1/5%شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان-سهامی عام-1/37%شخص حقیقی1/21%شرکت توسعه امیدافق گردشگری-سهامی خاص-1/17%شرکت خدمات وتدارکات رهام تهران-بامسئولیت محدو1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد